2018-03-06 16:25 #0 av: ChristineF

Chihuahuacirkeln har tagit fram en enkät för att kartlägga hälsostatusen hos svenska chihuahuor. Enkäten är från början framtagen av den finska chihuahuaklubben.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar för att vi ska få ett rättvist underlag om hur det ser ut i rasen.

En sammanfattning kommer att göras av undersökningen och resultatet kommer publiceras på hemsidan och i Chihuahuabladet efter att enkäten stängts.
Alla svar kommer att behandlas anonymt så ingen individuell hälsoinformation kommer att publiceras och uppgifterna är endast tillgängliga för styrelsen och medlemmarna i avelskommittén. Uppgifterna kommer bland annat att används för uppdatering av RAS.

Hälsoundersökningen är öppen för chihuahuor i alla åldrar.

Du deltar genom att fylla i ett digitalt frågeformulär.

Besök www.chihuahuacirkeln.com för att fylla i formuläret!